Konzultacije o prijedlogu Odluke KP HT d.d. Mostar Uprava društva, topli obrok i Zahtjev za stavljanje van snage Odluke JP HT d.d. Mostar Uprva društva i Pravno mišljenje o Odluci JP HT d.d. Mostar Uprava društva

  Poštovane kolegice i kolege, Tekst Konzultacije o prijedlogu Odluke JP HT d.d. Mostar Uprava društva (Dj. broj:UD-3-34-23/16 od 26.07.2016. godine) „topli obrok“ obavilo je Predsjedništvo sindikata/Vijeće zaposlenika i dostavilo JP HT d.d. Mostar u zakonom propisanom roku (Broj: P-19-
  Nastavite čitati →

  Informacija o zahtjevu SSSBiH , dali se priprema Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o radau Federacije BiH – NE!

  Poštovane kolegice i kolege, U privitku je  zahtjev SSSBiH, upit koji je dostavljen Premijeru Vlade Federacije BiH, …. dali se priprema Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o radu? I Odgovor Federalnog ministarstva rada i socijalne politike … da se na priprema Zakon o izmjeni i dopuni Zako
  Nastavite čitati →

  Informacija o stanju usklađivanja kolektivnog ugovora sa zakonom o radu federacije BiH

  Poštovane kolgice i kolege, Zajednički Pregovarački tim SHT Mostar i SBH Telecoma Sarajevo  na strani radnika i Pregovarački tim Vlade Federacije BiH na strani poslodavca nastavili su pregovore o usklađivanju Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH sa Zakonom
  Nastavite čitati →

  Upute o postupanju s radnom knjižicom nakon 30.6.2016. godine

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izdalo je saopćenje u kojem su date upute o postupanju s radnom knjižicom nakon 30.6.2016. godine u kojem se kaže: U skladu s članom 176. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/ Federalno ministarstvo 16), odredbe čla
  Nastavite čitati →

  Započeti pregovori o usklađivanju kolektivnog ugovora 17. (petak) 06.2016. godine u Sarajevu

  Poštovane kolgice i kolege, Zajednički Pregovarački tim SBH Telecoma i SHT Mostar i Pregovarački tim Vlade Federacije BiH dana 17.06.2016. godine započeli su pregovore o usklađivanju Kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u Federaciji BiH. Prije na dan predstavnici zajedničk
  Nastavite čitati →

  Papa Franjo: Pretvaranje radnika u robove je smrtni grijeh

  Papa Franjo je osudio “krvopije” koje su se obogatile iskorištavanjem drugih  te istaknuo da je pretvaranje radnika u “roblje” i sklapanje nepoštenih ugovora smrtni grijeh. Franjo, koji često govori o svojoj zabrinutosti za siromašne, čini se da govori o vrsti
  Nastavite čitati →

  CWA poziva na donacije radnicima Verizon-a u štrajku

  Dok jedna od najvećih industrijskih akcija u novijoj povijesti ulazi u svoj peti tjedan u SAD-u, Sindikat komunikacijskih radnika Amerike traži donacije radnicima koji štrajkaju u Verizonu odlučni da zaštite pristojne poslove u najvećoj američkoj tvrtci koja pruža bežične telekom uslu
  Nastavite čitati →

  Zakon o radu Federacije BiH

  Poštovane kolegice i kolege, Dostavljam Vam na uvid radi primjene Zakon o radu Federacije BiH. Nakon stupanja na snagu zakona,  nadam se da će se objaviti Opći kolektivni ugovor za teritoriju Federacije BiH, a nakon toga da će se u zakonom propisanom roku  pristupiti usklađivanju Kole
  Nastavite čitati →

  Usvojen Zakon o radu FBiH

  Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine usvojen je danas na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je bilo drugo izjašnjavanje Doma o tom zakonu. Prvi put su ga delegati odobrili 30. jula prošle godine, ali je Ustavni sud FBiH odlučio 17. februara da g
  Nastavite čitati →