Pismo zastupnicima Parlamenta FBiH maj 2008.
  Nastavite čitati →

  Ne treba prodavati većinski paket dionica telekoma
  Nastavite čitati →

  Poziv za Međunarodni praznik rada 1. svibnja
  Nastavite čitati →

  Zahtjev Predsjedniku FBiH za prijam Zahtjev potpredsjedniku FBiH za prijam
  Nastavite čitati →

  Primjedbe i prijedlozi na Plan poslovanja za 2008. – Uprava društva Primjedbe i prijedlozi Plan poslovanja za 2008. – Nadzorni odbor Konzultacije za izmjenu članka 63. Pravilnika – prijevozni troškovi Zastupnički dom FBiH-usvojene izmjene Zakona o privatizaciji
  Nastavite čitati →

  Zahtjev za besplatni sistematski liječnički pregled radnika Rezerviranje osnovnog kapitala za radnike
  Nastavite čitati →

  Odluka o usvajanju neopozive ostavke Predsjednice Skupštine sindikata Odluka o izboru Predsjednika i zamjenika Predsjednika Skupštine
  Nastavite čitati →

  ESV FBiH – nije uspio usuglasiti stav o povećanju najniže bruto satnice
  Nastavite čitati →

  Odluka o udruživanju u Savez samostalnih sindikata BiH Programske osnove Sindikata za 2008. godinu Rezime 3. godišnje sjednice Skupštine sindikata od 28.02.2008. godine
  Nastavite čitati →