Zaključci Uprave Društva u svezi usklađivanja plaća
  Nastavite čitati →

  Organizacija sindikalnih izleta
  Nastavite čitati →

  Preispitivanje Odluke o usklađivanju bruto-neto satnice sa porastom troškova života
  Nastavite čitati →

  Povjerenstvo za usklađivanje troškova prijevoza
  Nastavite čitati →

  Odluka o usklađivanju bruto/neto satnice sa porastom troškova života
  Nastavite čitati →

  Stavovi SSS BiH o privatizaciji telekoma FBiH
  Nastavite čitati →

  PRILOG 1.elaborat zastupnicima maj 2008
  Nastavite čitati →

  Pismo zastupnicima Parlamenta FBiH maj 2008.
  Nastavite čitati →