Priopćenje za javnost

 

Sarajevo/Mostar, 01. oktobar/listopad 2020. godine

MEDIJI

Priopćenje/saopštenje za javnost

Sindikat BH Telecoma i Sindikata HT Mostar će organizovati štrajk zbog odbijanja Vlade FBiH da produži/zaključi Granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u FBiH

 

S obzirom da Vlada Federacije BiH već nekoliko mjeseci opstruira donošenje Odluke o produženju/zaključenju Granskog kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH, Sindikat BH Telecoma i Sindikat Hrvatskih telekomunikacija ovim putem obavještavaju javnost da su započeli pripreme za organizovanje štrajka u kompanijama BH Telecom d.d. Sarajevo i HT d.d. Mostar.

Prethodni granski kolektivni ugovor je istekao 09.07.2020. godine, te su od tog datuma na snazi produžene mjere primjene odredbi GKU koje istječu 09.10.2020 god. Nakon tog datuma radnici u ove dvije kompanije će ostati bez zaštite koju im daje Granski kolektivni ugovor, te se time otvara mogućnost da Uprave kompanija svojim odlukama kroz Pravilnike o radu samostalno odlučuju o pravima radnika.

Neusvajanjem Odluke o potpisivanju Granskog kolektivnog ugovora za područje telekomunikacija u FBiH, predstavnici Vlade FBiH žele dovesti do prestanka važenja i primjene postojećeg Granskog kolektivnog ugovora, te na taj način dovesti u neizvjesnost cca 5.000 radnika u ovim preduzećima i uskratiti im mogućnost da kroz granski kolektivni ugovor imaju zaštitu kao kolege iz ostalih javnih poduzeća. Posebno je zabrinjavajuća činjenica da je u prethodnim mjesecima Vlada FBiH produžila važenje granskih kolektivnih ugovora za sve oblasti u okviru svoje nadležnosti (javna uprava, elektroenergetika, poštanski saobraćaj, oblast rudarstva, policija, zdravstvo, željeznički saobraćaj), ali uporno odugovlači  zaključenje GKU za radnike naše dvije kompanije. Takav odnos Vlade FBiH prema radnicima u telekom preduzećima, bez ikakvog valjanog razloga, stvara opravdani strah kod radnika da su ponovo dio obećanja u tajnim razgovorima sa MMF-om, da će poslužiti kao zalog za uzimanje kredita, a da je smanjenje radničkih prava uvod u privatizaciju koja je u isključivom interesu stranih lobija, a na štetu građana u FBiH.