NOVOSTI (2006.god.)

Zaključci sa 184.sjednice Vlade federacije BiH, 28.12.2006.god.
(opširnije)

Novinski članak – Kolektivni ugovor
(opširnije)

Saopćenje za POST BANK
(opširnije)

Izjava POST BANK
(opširnije)

Sindikati i Vlada Federacije BiH potpisali novi Kolektivni ugovor
(opširnije)

Odluka o visini i raspodjeli članarine
(opširnije)

Pripajanje HT MObilne JP HT Mostar
(opširnije)

Zaključci sa Javne rasprave, 29.08.2006.g
(opširnije)

Zaključci sa javne rasprave 25.08.2006.g. u Sarajevu
(opširnije) (snimka)

Pismo visokom predstavniku u BiH
(opširnije)

Privatizacija telekoma u FBiH- stav sindikata telekoma
(opširnije)

Privatizacija Telekom operatera – zaključak Vlade federacije BiH, 27.07.2006.g
(opširnije)

Javno priopćenje SHT Mostar
(opširnije)

Usklađivanje plaća sa troškovima života, traži se.
(opširnije)