NOVOSTI (2006.god.)

Javni natječaj
(opširnije)

Projektni zadatak za znakovlje SHT Mostar
(opširnije)

Odluka o uređenju znakovlja SHT Mostar
(opširnije)

Granski kolektivni ugovor
(opširnije)

Informacija o kolektivnom pregovaranju i usklađivanju sa Općim kolektivnim ugovorom
(opširnije)

Zahtjev za pojašnjenje o kolektivnom pregovaranju
(opširnije)

Nacrt kolektivnog ugovora
(opširnije)

Zapisnik sa Utemeljiteljske skupštine SHT-a 31.05.2006.
(opširnije)

Intervju Stipe Prlića za Večernji list 15.06.2006.
(opširnije)

Javno priopćenje SHT Mostar
(opširnije)

Federalna vlada o amandmanima na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o privatizaciji poduzeća.
(opširnije)

Dnevni red utemeljiteljske skupštine SHT Mostar
(opširnije)

Prijedlog Statuta SHT Mostar
(opširnije)

Prijedlog programa rada Sindikata do kraja 2006. godine
(opširnije)