NOVOSTI (2005.god.)

Zaključci konferencije sindikata telekoma i pošte Bosne i Hercegovine održane u Sarajevu 04.-05.10.2005. godine.
(opširnije)

Zapisnik sa sastanka Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, HP-a i HT-a Mostar i NSZ HPT Mostar održanog 13.09.2005.
(opširnije)

Predstavnici NSZ HPT Mostar na sportskim igrama BH Telekoma
(opširnije)

Licenca za pružanje GSM usluga
(opširnije)

Vijeće ministara BiH – Odluka o politici sektora telekomunikacija BiH
04 .07.2005.
(opširnije)